Ο Κωνσταντίνος Γώγος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασκώντας μάχιμη δικηγορία μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα στον χώρο του Ποινικού Δικαίου, έχει χειριστεί και χειρίζεται πολλές από τις πιο σοβαρές και κρίσιμες υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και τον Τύπο.

Η καθημερινή παρουσία του στα ακροατήρια των ποινικών Δικαστηρίων αποτελεί τεκμήριο πολύτιμης εμπειρίας στο χειρισμό των ποινικών υποθέσεων.

Έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην επιστημονική κοινότητα, αρθρογραφώντας σε σταθερή βάση σε νομικές ιστοσελίδες.

Διευθύνει μάλιστα την ιστοσελίδα νομικού περιεχομένου TheGreekLawyer

Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

                                                                             Διευθύνει το ομώνυμο Δικηγορικό Γραφείο.

Το Δικηγορικό Γραφείο «Κωνσταντίνος Χ. Γώγος & Συνεργάτες» προσφέρει υψηλού νομικού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα πάντοτε την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων του.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα δικαίου, σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Δικαιοσύνης, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Οι συνεργάτες μας διακρίνονται για την νομική τους κατάρτιση, την εχεμύθεια, το ήθος τους και την αποτελεσματικότητάς τους.

Η καθημερινή μας παρουσία στα Δικαστήρια, η συνεχής μας ενημέρωση στα νομικά δρώμενα και η πρότυπη οργάνωσή μας έχουν σαν αποτέλεσμα την παροχή των νομικών υπηρεσιών ανώτατου επιπέδου με κύριο γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των εντολέων μας.

Διαθέτουμε παράλληλα εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την επιστημονική τους κατάρτιση και την εμπειρία τους στην αγορά.

Το Δικηγορικό Γραφείο διευθύνει και εποπτεύει ο Ποινικολόγος Κωνσταντίνος Χ. Γώγος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΩΓΟΥ:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

[recaptcha]