Ο Κωνσταντίνος Γώγος είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ασκώντας μάχιμη δικηγορία μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα στον χώρο του Ποινικού Δικαίου, έχει χειριστεί και χειρίζεται πολλές από τις πιο σοβαρές και κρίσιμες υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη και τον Τύπο.

Η καθημερινή παρουσία του στα ακροατήρια των ποινικών Δικαστηρίων αποτελεί τεκμήριο πολύτιμης εμπειρίας στο χειρισμό των ποινικών υποθέσεων.

Έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην επιστημονική κοινότητα, αρθρογραφώντας σε σταθερή βάση σε νομικές ιστοσελίδες. Διευθύνει μάλιστα την ιστοσελίδα νομικού περιεχομένου TheGreekLawyer

Ομιλεί την Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

                                                                             Διευθύνει το ομώνυμο Δικηγορικό Γραφείο.