ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Με την 1373/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 32ο Μονομελές), το Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή του προσφεύγοντος κατά της σιωπηρής άρνησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Βύρωνα, με την οποία απορρίφθηκε αίτησή του για την επιστροφή …

Η ΑΡΧΗ NE BIS IN IDEM ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΕΙ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΕΕ)

ΔΕΕ: Η αρχή «ne bis in idem» μπορεί να περιορισθεί χάριν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών αγορών της. Εντούτοις, ένας τέτοιος περιορισμός δεν πρέπει να βαίνει πέραν των …

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 70.000: ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποβλήθηκε πλήθος καταγγελιών αναφορικά με ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις από την εταιρεία Voice Telemedia. Από τη συνολική εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ – ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε με απόφαση του της 27ης Μαρτίου 2018 (αρ. προσφυγής 5839/09) την Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και …

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 26.1.2017, Ιvanova και Ivashova κατά Ρωσίας (794/14 και 67755/14): Άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ: Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο – Υπέρβαση προθεσμίας λόγω καθυστέρησης κοινοποίησης ή έλλειψης …