ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΑΡΧΗ NE BIS IN IDEM ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΕΙ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΕΕ)

ΔΕΕ: Η αρχή «ne bis in idem» μπορεί να περιορισθεί χάριν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών αγορών της. Εντούτοις, ένας τέτοιος περιορισμός δεν πρέπει να βαίνει πέραν των …

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 70.000: ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποβλήθηκε πλήθος καταγγελιών αναφορικά με ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις από την εταιρεία Voice Telemedia. Από τη συνολική εξέταση των καταγγελιών προέκυψε ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας:

ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ – ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε με απόφαση του της 27ης Μαρτίου 2018 (αρ. προσφυγής 5839/09) την Τουρκία για παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και …

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 26.1.2017, Ιvanova και Ivashova κατά Ρωσίας (794/14 και 67755/14): Άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ: Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο – Υπέρβαση προθεσμίας λόγω καθυστέρησης κοινοποίησης ή έλλειψης …

ΣτΕ 704/2018 ΟΛΟΜ.: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣτΕ 704/2018 Ολομ. Ένδικη προστασία – Αίτηση ακυρώσεως – Έννομο συμφέρον – Απαράδεκτο προσβολής διατάξεων τυπικού νόμου – Διάταξη τυπικού νόμου που παραπέμπει σε ΥΑ – Επέκταση δια τυπικού νόμου …