Το Δικηγορικό Γραφείο «Κωνσταντίνος Χ. Γώγος & Συνεργάτες» προσφέρει υψηλού νομικού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα πάντοτε την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων του.

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα δικαίου, σε όλες τις βαθμίδες της Ελληνικής Δικαιοσύνης, καθώς και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Οι συνεργάτες μας διακρίνονται για την νομική τους κατάρτιση, την εχεμύθεια, το ήθος τους και την αποτελεσματικότητάς τους.

Η καθημερινή μας παρουσία στα Δικαστήρια, η συνεχής μας ενημέρωση στα νομικά δρώμενα και η πρότυπη οργάνωσή μας έχουν σαν αποτέλεσμα την παροχή των νομικών υπηρεσιών ανώτατου επιπέδου με κύριο γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των εντολέων μας.

Διαθέτουμε παράλληλα εξωτερικούς συνεργάτες – συμβούλους διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την επιστημονική τους κατάρτιση και την εμπειρία τους στην αγορά.

Το Δικηγορικό Γραφείο διευθύνει και εποπτεύει ο Ποινικολόγος Κωνσταντίνος Χ. Γώγος.