Το Δικηγορικό Γραφείο «Κωνσταντίνος Χ. Γώγος & Συνεργάτες» στεγάζεται στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 36.

Διαθέτει πρότυπη οργάνωση με κύριο γνώμονα την καλύτερη δυνατή παροχή νομικών υπηρεσιών.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των Νομικών Εταιρειών.

Διαθέτει ενημερωμένη ηλεκτρονική και έντυπη βιβλιοθήκη με στόχο την καλύτερη νομική ενημέρωση των συνεργατών.