Κωνσταντίνος Χ. Γώγος: Εισήγηση για την ημερίδα της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων με θέμα τις αλλαγές στο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εφετείο Αθηνών, 15/07/2019