Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των γάμων που καταλήγει σε διαζύγιο συνεχώς αυξάνει. Στις ημέρες μας εκτιμάται ότι ένας στους τρεις γάμους δεν τα «καταφέρνει» στο πέρασμα του χρόνου.

H διετής διάσταση μπορεί να αποτελέσει λόγο διαζυγίου;

Στο άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ ορίζεται ότι εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω κι αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο γάμος δύο προσώπων δεν έχει λυθεί με διαζύγιο αλλά δεν υπάρχει μεταξύ τους έγγαμη συμβίωση, τότε αναφερόμαστε στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση.

Μάλιστα με το άρθρο 1439 παρ.3 ΑΚ εισάγεται αμάχητο τεκμήριο κλονισμού σε περίπτωση διετούς διάστασης. Ισχυρός κλονισμός του γάμου σημαίνει αλλαγή των συναισθημάτων τόσο μεγάλη, ώστε η συμβίωση να καθίσταται πλέον αφόρητη για τον ενάγοντα σύζυγο. Το κλονιστικό γεγονός δεν θεμελιώνει λόγο διαζυγίου αν αφορά μόνο τον ενάγοντα αλλά πρέπει να αναφέρεται στον ίδιο τον εναγόμενο είτε και στους δύο συζύγους.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ αν συμπληρωθεί η διετής διάσταση από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης γεννάται για τον κάθε σύζυγο λόγος διαζυγίου ανεξάρτητα από το αν πράγματι επήλθε ή όχι ισχυρός κλονισμός του γάμου καθώς αυτό τεκμαίρεται αμάχητα, δηλαδή δίχως καμία δυνατότητα ανταποδείξεως και αμφισβητήσεως εκ μέρους του εναγόμενου.

Η διετία θεωρείται ότι συμπληρώθηκε ακόμη κι αν κατά τη διάρκειά της υπήρξαν κάποιες μικροδιακοπές της διαστάσεως των συζύγων στο πλαίσιο ανεπιτυχών προσπαθειών τους για συμφιλίωση.

Ο λόγος διαζυγίου που καθιερώνεται με τη διάταξη αυτή στηρίζεται σε μία και μόνο προϋπόθεση, στην διετή διάσταση των συζύγων και κατ’ επέκταση πρόκειται στην πραγματικότητα για αυτοτελή λόγο διαζυγίου και όχι για υποπερίπτωση του διαζυγίου για ισχυρό κλονισμό του γάμου.

Καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση οικογενειακών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο με διετή διάσταση είναι κατά τις διατυπώσεις του αρ. 17 ΚΠολΔ το Μονομελές Πρωτοδικείο ενώ αναφορικά με την κατά τόπον αρμοδιότητα αρμόδιο είναι κατ’ άρ. 39 ΚΠολΔ το Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η τελευταία κοινή διαμονή των συζύγων, ειδική συντρέχουσα δωσιδικία που συντρέχει με τη γενική δωσιδικία του άρ. 22 ΚΠοΔ.

*Γράφει η Σωτηρία Αναστασοπούλου Ασκούμενη Δικηγόρος που συνεργάζεται στο Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Χ. Γώγος και Συνεργάτες.

Πηγή: dikastiko.gr