Άρειος Πάγος: Η απόλυση που γίνεται για εκδικητικούς λόγους και λόγους εμπάθειας είναι άκυρη

Με μια φιλεργατική απόφασή του ο Άρειος Πάγος δικαίωσε απολυθέντα, επιδικάζοντάς του μάλιστα το ποσό των 41.556 ευρώ ως αποζημίωση, επιδόματα, κ.λπ. […]

By |2019-12-09T13:35:39+00:00December 9th, 2019|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Εργασία Σαββάτου: Δεν αποτελούν χρόνο εργασίας τα διαλείμματα

  Ο μισθωτός που εργάστηκε νόμιμα ή παράνομα κατά την ημέρα της Κυριακής ή άλλης κατά νόμο εξαιρέσιμης αργίας, και με την προϋπόθεση ότι η απασχόλησή του αυτή υπερέβη τις πέντε ώρες, δικαιούται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) σε άλλη ημέρα της εβδομάδας και εντεύθεν έχει δικαίωμα, εκτός της προσαύξησης του 75% επί του νομίμου ημερομισθίου [...]

By |2019-12-09T13:27:00+00:00December 9th, 2019|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Δυναμική εισβολή των γυναικών στη Δικαιοσύνη: Πάνω από το 80% των δικαστών μας θα είναι γυναίκες

Η Δικαιοσύνη εξ ορισμού είναι γένους θηλυκού. Τον 21ο αιώνα το πρόσωπο της Θέμιδας έχει γυναικεία χαρακτηριστικά. Κι αυτό γιατί η κάθοδος των γυναικών στα δικαστικά έδρανα απέκτησε υψηλά ποσοστά. Πάνω από το 80% των δικαστών που θα μας δικάζουν είναι γυναίκες. […]

By |2019-12-09T13:09:48+00:00December 9th, 2019|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top