ΦΕΚ A 212/2019 

ΠΡΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του
ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος

2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράτα-
ση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλα-
κείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

 

Πηγή: dikastis.blogspot.com