Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 55/2019 του ΕΦΚΑ, σχετική με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4611/2019 με την οποία προβλέπεται η αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Συγκεκριμένα, με την πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη τροποποιήθηκε η περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 ως εξής: «1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής απασχόλησης: … γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας μισθωτών και ο χρόνος καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152)…».

Για την ενιαία εφαρμογή της ως άνω διάταξης από τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρέχονται με τη νέα εγκύκλιο οδηγίες επί του θέματος.

 

Πηγή: taxheaven.gr