Η νόθευση εγγράφου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 186/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι το αδίκημα που αυτοδίκαια θέτει εκτός υπηρεσίας έναν εκπαιδευτικό υπάλληλο.

Αυτή ήταν η απάντηση του Συμβουλίου στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο υπέβαλλε ερωτήματα αναφορικά με την αυτοδίκαιη ή μη έκπτωση από την Υπηρεσία αμετακλήτως καταδικασθέντος εκπαιδευτικού για ένα από τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου, της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξη νόθευσης εγγράφου ή της χρήσης νοθευμένου εγγράφου.

Η απάντηση ωστόσο του ΝΣΚ εκτιμούν νομικοί ότι μπορεί να συμπεριλάβει κι άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, πλην των εκπαιδευτικών.

Η απάντηση

Συγκεκριμένα, το ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας αφορούσε στο εάν η αμετάκλητη καταδίκη δημοσίου υπαλλήλου (εκπαιδευτικού) για ένα από τα παραπάνω αδικήματα επισύρει την εφαρμογή του άρθρου 149 του ν. 3578/2007, συνεπάγεται δηλαδή την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη του ΝΣΚ (Τμήμα Γ), η αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της ηθικής αυτουργίας στη διάπραξή της, συνεπάγονται αυτοδίκαιη έκπτωση του καταδικασθέντος από την Υπηρεσία.

Αντιθέτως, δεν συνεπάγεται το ανωτέρω αποτέλεσμα η καταδίκη για το αδίκημα της χρήσης νοθευμένου εγγράφου.

Ολόκληρη η γνωμοδότηση εδώ

 

Πηγή: dikastiko.gr