ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ      Αθήνα 16 Μαρτίου 2020

ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Τμήμα Διοίκησης

& Προσωπικού

Τηλ. : 210-6419331 Fax: 210-6411523

Αριθ. Πρωτ. 2524

Αριθ. Εγκυκλίου 5

Προς

τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

 

Επόμενοι της ρυθμίσεως της Υπουργικής Απόφασης Δ1 α/ΓΠ.οικ. 18176/15-3-2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 864/15-3-2020) και ενόψει της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί από τη διάδοση της νόσου του κορωνοϊού είναι αυτονόητο, ότι η διαλαμβανόμενη στην παρ. 5 του άρθρου τρίτου της εν λόγω απόφασης λειτουργία των Εισαγγελιών της Χώρας, θα ακολουθεί το γράμμα και το πνεύμα της Υπουργικής Απόφασης και θα είναι περιοριζόμενη αυστηρά στις υποθέσεις που προβλέπει η απόφαση και περαιτέρω σε εξαιρετικά μειωμένο αριθμό διεκπεραίωσης υποθέσεων και διαδικασιών που είναι κατεπείγουσες και επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή τους.

Η προσέλευση του κοινού στους χώρους των Εισαγγελιών, για εξέταση αιτήσεων, παροχή πληροφοριών κλπ, που δεν εμπίπτουν στα αμέσως προηγούμενα και μπορούν να εξετασθούν σε μεταγενέστερους χρόνους, δεν είναι νοητή και θα πρέπει ν’ αποφεύγεται.

Επισημαίνεται ότι με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 6 της από 1 1-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 55/1 1-3-2020), συντρεχόντων των όρων της, παρέχεται ευχέρεια περιορισμού των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην Υπηρεσία.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Βασίλειος Πλιώτας

https://www.eisap.gr/?q=node/1401

 

Πηγή: http://dikastis.blogspot.com/