Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική απόφαση “Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.” Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει: Μέτρα […]

The post Ιδιωτικά Σχολεία: Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για δίδακτρα και απολύσεις appeared first on The Greek Lawyer.