ΣτΕ Ολ 359/2020 Πρόεδρος: κα. Αικ. Σακελλαροπούλου Εισηγήτρια: κα. Α. Γαλενιανού – Χαλκιαδάκη Άρθρα 26, 94 και 96 του Συντάγματος (περί αρμοδιότητας των διοικητικών και των ποινικών δικαστηρίων) – Αρχή ne bis in idem κατά την ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο – Σώρευση ποινικής  και διοικητικής διαδικασίας και δίκης κατά του ίδιου προσώπου για την […]

The post ΣτΕ Ολ 359/2020: Σώρευση ποινικής και διοικητικής διαδικασίας και δίκης κατά του ίδιου προσώπου για την ίδια παράβαση appeared first on The Greek Lawyer.