Η μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος θα πρέπει να αποτελέσει επείγουσα προτεραιότητα για την Ελλάδα, σημειώνει σε έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ασφάλεια μαζί με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, σημειώνουν […]

The post Συμβούλιο της Ευρώπης: Επείγει η μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα appeared first on The Greek Lawyer.