Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 24112/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1272/Β/9-4-2020 στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, κατά παράβαση των διατάξεων της της υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών, το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Επίσης ο περιορισμός της κυκλοφορίας […]

The post ΚΥΑ 24112/2020: 300 ευρώ το πρόστιμο για την παράνομη μετακίνηση (ΦΕΚ) appeared first on The Greek Lawyer.