Με την απόφαση Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1299/Β/10-4-2020 αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 12.4.2020 έως και 27.4.2020 των ιδιωτικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στους 67 πληττόμενους ΚΑΔ. Επιπλέον συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, […]

The post ΦΕΚ: Παράταση προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού εως τις 27 Απριλίου appeared first on The Greek Lawyer.