Με νέα ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι «σε συνέχεια της από 26-03-2020 ανακοίνωσής μας, γνωστοποιείται ότι, τα αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης σκοπευτικών αδειών, μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 27-4-2020, χωρίς τη βεβαίωση της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.), με την προϋπόθεση (η βεβαίωση) να προσκομισθεί αμέσως μετά την παραπάνω ημερομηνία». Η προηγούμενη ανακοίνωση στις […]

The post Χορήγηση και ανανέωση σκοπευτικών αδειών: Ημερομηνίες – προϋποθέσεις appeared first on The Greek Lawyer.