Διαθέσιμη είναι πλέον στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητο για την εγκατάστασή τους και οι οποίες πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού,να προβούν στην υποβολή υ.δ. για την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των εν […]

The post Μείωση Ενοικίου: Διαθέσιμη η εφαρμογή στο ΕΡΓΑΝΗ appeared first on The Greek Lawyer.