Μία σημαντική διάταξη αναφορικά με την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών περιλαμβάνει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με τη διάταξη, η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται στις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις δεν καταλαμβάνει την προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών, που είχαν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως, με αντικείμενο πράξεις […]

The post ΠΝΠ: Προθεσμία δηλώσεων επιθυμίας προόδου εκκρεμών ποινικών διαδικασιών appeared first on The Greek Lawyer.