Διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής τους   Δείτε την εγκύκλιο:

The post 15/2020 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους appeared first on The Greek Lawyer.