Μνημονιακές Περικοπές Αποδοχών. Η είσπραξη διεκδικούμενων ποσών δεν συνεπάγεται την κατάργηση της δίκης και για τους αντίστοιχους τόκους. Τόκοι οφείλονται από την επίδοση της αγωγής μέχρι την καταβολή εκάστης δόσης ή, σε περίπτωση, εφάπαξ εξόφλησης, μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.   ΔΠΑ 632/2020, 31ο Τμήμα 15. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του ότι […]

The post ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Νομολογία – Μνημονιακές Περικοπές Αποδοχών appeared first on The Greek Lawyer.