Με δύο αποφάσεις του το Σ.τ.Ε. έκρινε δύο υποθέσεις που αφορούσαν στην παραγραφή της προθεσμίας παραγραφής του τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. Οι δικαστές έκριναν ότι σε υποθέσεις που αφορούν στο νόμο περί τελών χαρτοσήμου δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του άρθρου 249 […]

The post Πενταετής η προθεσμία παραγραφής των τελών χαρτοσήμου appeared first on The Greek Lawyer.