ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α’ 75)» 1.Προβλέπεται η επέκταση της ρύθμισης της μερικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020 και στις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για την […]

The post Επίδομα 800 ευρώ: Αυξάνονται οι δικαιούχοι – Εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν έως 20 εργαζόμενους (Τροπολογία) appeared first on The Greek Lawyer.