ΣτΕ 579/2020 Α΄ Τμ. Πρόεδρος: Σπ. Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Χ. Χαραλαμπίδη, Πάρεδρος Αστική ευθύνη του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (άρθρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ). Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (άρθρ. 932 ΑΚ). Κρίσιμος χρόνος για τον καθορισμό του ύψους της είναι ο χρόνος της πρώτης επ’ ακροατηρίου συζήτησης στον πρώτο […]

The post ΣτΕ 579/2020: Κρίσιμος χρόνος καθορισμού του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ appeared first on The Greek Lawyer.