Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 16135/499/2020 ΦΕΚ 1566/Β/24-4-2020 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της […]

The post ΦΕΚ 1566/Β/24-4-2020: Αναστολή υποχρεώσεων εργοδοτών – Εξ αποστάσεως εργασία – Ειδικού σκοπού appeared first on The Greek Lawyer.