Σύμφωνα με ΚΥΑ  των υπουργείων, Οικονομικών,Ανάπτυξης και Εργασίας  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δίνεται παράταση Αναλυτικά η ΚΥΑ προβλέπει τα ακόλουθα: Άρθρο Μόνο Η με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β’ 1457) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιείται ως εξής: 1.    Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 […]

The post MyBusinessSupport: Παράταση έως 28.4.2020 για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων appeared first on The Greek Lawyer.