ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4684 Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις.   Δείτε το ΦΕΚ:  

The post Ν. 4684/2020 Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. appeared first on The Greek Lawyer.