Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ για την παράταση αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων.   Άρθρο πρώτο 1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19: α) των εργασιών […]

The post ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020: Παράταση της αναστολής λειτουργίας δικαστηρίων έως 15 Μαΐου appeared first on The Greek Lawyer.