Απόφαση για τη λειτουργία του Εμμίσθου. Υποθηκοφυλακείου/Ενεχυροφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 Στο κατάστημα του Εμμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, ο Υποθηκοφύλακας Μιχαήλ Γιαπαλής, λαμβάνοντας υπόψη του την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.26805/25-04-2020 ΚΥΑ με θέμα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» από 28.4.2020 έως και 15.5.2020 ( ΦΕΚ 1587/τβ΄/25-4-2020). ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ι) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 1) Για την κατάθεση εγγράφων (Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Δωρεές, […]

The post Υποθηκοφυλακείο Αθηνών: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του έως 15/05/2020 appeared first on The Greek Lawyer.