Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Β1585/2020 που αφορά στον περιορισμό κυκλοφορίας έως 4/05/2020. Συγκεκριμένα αναφέρει:   Άρθρο μόνο Παρατείνεται η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων […]

The post ΦΕΚ Β1585/2020: Περιορισμός κυκλοφορίας έως 4/05/2020 appeared first on The Greek Lawyer.