Δημοσίευμα αποκαλύπτει πως υπάρχει εισήγηση επιτροπής στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα για κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει τον γάμο σε εξ αγχειστίας συγγενείς. Μία αναχρονιστική κατά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διάταξη του Ελληνικού Αστικού Κώδικα βαίνει προς κατάργηση, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του dikastiko.gr. Πρόκειται για αυτή  του άρθρου 1357 του Αστικού Κώδικα, περί κωλύματος σύναψης γάμου μεταξύ συγγενών πλάγιας αγχιστείας, μετά τη λύση του […]