Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  για τα 600 ευρώ επιστημόνων. Η απόφαση αναφέρει:   Άρθρο 1 ADVERTISING Οικονομική ενίσχυση Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1. Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους εξακοσίων (600 €) ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, ως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 2 της παρούσας, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του […]