Αγωγή επιδίκασης διαφορών αποδοχών – Στοιχεία ορισμένου αγωγής – Επίσχεση εργασίας – Αγωγή για την καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω επίσχεσης εργασίας – Επαναφορά στην πριν από την εκτέλεση κατάσταση -. Στοιχεία ορισμένου αγωγής μισθωτού που έχει αντικείμενο την επιδίκαση διαφορών μεταξύ καταβληθεισών αποδοχών και οφειλομένων βάσει των οριζομένων από κλαδική ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ. Για να είναι ορισμένη η […]