Έως τις 31 Μαΐου παρατείνεται η άρση του Δακτυλίου, σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2500/1/16-γ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1632/Β/30-4-2020 παρατάθηκε έως και τις 31.5.2020 η ισχύς της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών […]