Με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τροποποιείται η  Α.1082/2020 για την εγγραφή και την επανεγγραφή χρηστών στο TaxisNet. Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει τις ακόλουθες αλλαγές στην Α.1082/2020 Α) Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 1 προστίθεται λεκτικό ως εξής: «καθώς και μέσω βιντεοκλήσης». Β) Το έκτο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως […]