Με ΚΥΑ των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, παρατείνεται μέχρι και τις 16 Μαΐου 2020, με τις ήδη ισχύουσες προϋποθέσεις, η δυνατότητα τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων κ.λπ. με την παρουσία μόνο θρησκευτικού λειτουργού και του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού και χωρίς την παρουσία άλλων προσώπων, ενώ επιτρέπεται εκ νέου η ατομική προσευχή. Τα παραπάνω έγιναν […]