Εγκύκλιο με θέμα «Λήψη προστατευτικών μέτρων/Τοποθέτηση προστατευτικών πλαισίων» εξέδωσε στις 4 Μαϊου 2020 το Υπουργείο Δικαιοσύνης απευθυνόμενη προς τα Εφετεία της χώρας. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων αποτροπής του κινδύνου διασποράς της μετάδοσης του κορωνοϊού στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας, προτείνεται η προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού πλαισίου (Plexiglas) στις υπηρεσίες όπου […]