Σε πλήρη λειτουργία επανέρχεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από σήμερα, όμως οι συναλλαγές με φυσική παρουσία του κοινού θα γίνονται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης. Όπως αναφέρει ανακοίνωση της διοίκησης του ΤΠ&Δ: «Στο πλαίσιο της επαναφοράς του Οργανισμού σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ69/113/9246/29-04-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό […]