Άνοιγμα Δικαστηρίων: Συγκρότηση επιτροπής για τη σταδιακή επαναλειτουργία των δικαστηρίων από άποψη δικονομική. Δείτε την απόφαση: