Νομοσχέδιο «σκούπα» ετοιμάζει η κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο στις ΜΚΟ αλλά και γενικότερα στις εθελοντικές ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες θα δημιουργηθεί βάση δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών στην οποία θα ενταχθούν όλες οι ΜΚΟ και κάθε είδους ένωσης προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΥΠΕΣ θα αναλάβει και την εποπτεία τους. Ταυτόχρονα όλοι οι φορείς […]