Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 16604 -3224/27-04-2020, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης–αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ.286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Προς εξασφάλιση του δικαιώματος λήψης της σχετικής οικονομικής ενίσχυσης που θα καταβληθεί ανεξαιρέτως κριτηρίων σε όλους τους δικαιούχους, και επειδή λόγω της κατάργησης του […]