Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 27731/2020 Σύμφωνα με την απόφαση: Άρθρο 1 Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών 1. α. Κατά τη μετακίνηση των μαθητών λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμε-νη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού. β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου […]