Στην ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε και αφορούσε στον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων σε κάθε επιβατηγό όχημα και ταξί, επισημάνθηκε επίσης πόσο χρόνο έχουν στην διάθεσή τους οι παραβάτες να τα εξοφλήσουν αλλά και με ποιο τρόπο μπορούν να καταθέσουν εγγράφως τις ενστάσεις τους ώστε να γλιτώσουν το πρόστιμο των 150 ευρώ. Ειδικότερα η ΚΥΑ αναφέρει ότι: «Άρθρο […]