Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 29110, με την οποία καθορίζονται: α) οι επιχειρήσεις για τις οποίες συνεχίζεται η απαγόρευση λειτουργίας από 11.5.2020 έως και 17.5.2020 β) η απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αναβατήρων (τελεφερίκ) από 11.5.2020 έως και 17.5.2020. γ) η […]