Στα ευρωπαϊκά δικαστήρια κατέφυγε ο ιρλανδικός αερομεταφορέας Ryanair καταθέτοντας αγωγή κατά της  κρατικής στήριξης στην Air France από τη γαλλική κυβέρνηση. Η Ryanair μιλά για αθέμιτη πρακτική υπέρ των εθνικών αερομεταφορέων που νοθεύει τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, ζητάει να ακυρωθεί η έγκριση της ΕΕ για ένα πρόγραμμα καθυστέρησης πληρωμών φόρων για τις αεροπορικές εταιρείες με γαλλική […]