Δείτε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την πολιτογράφηση ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: