Κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις να προετοιμάζουν από τώρα τους φακέλους και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης δανειοδότησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας απευθύνει η διοίκηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενόψει της ενεργοποίησης του Ταμείου που αναμένεται στις αρχές Ιουνίου. Οι συμβάσεις με τις τράπεζες αναμένεται να υπογραφούν έως τα τέλη Μαΐου, προκειμένου αμέσως μετά […]