Εγκύκλιο με θέμα«Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής για το διάστημα 18.5.2020 – 30.5.2020 » απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αναλυτικά: Η επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας συνιστά αδήριτη ανάγκη προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των […]