Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη […]

The post ΦΕΚ Β 1847/2020 ΑΡΙΘΜ. 47640/14-05-2020 appeared first on The Greek Lawyer.